MENTALT

– allt hänger ihop

mentalt

AVDELNINGAR

Även om allt hänger ihop så har vi delat upp informationen i tre delar:

TA REDA PÅ VAD SOM ÄR PÅVERKBART

FOKUSERA PÅ DET DU KAN

Detta är den röda tråden, den enkla filosofi och inställning som vi erfarenhetsmässigt valt att utgå ifrån därför att vi har sett att den fungerar. Våra erfarenheter utgår att vara aktiv, utan garantier, utgå ifrån ditt nuläge och påverka det du kan påverka.

Det finns inte alltid säkra svar men det är alltid meningsfullt att göra det du kan för att skapa en bättre tillvaro. Det är det vi kallar motivationsarenan – att träna, söka svar, vara aktiv och engagera sig, trots prostatacancer och trots att det inte finns några garantier.

(C) Göran Eklund

FUNDERA PÅ …

  • om det är viktigt
  • om det är meningsfullt
  • om det är önskvärt
  • om det är påverkbart

… att lägga energi på att söka, vara aktiv, leta svar, vara öppen och pröva vad som är möjligt.

Våga berätta

Sexualiteten är en viktig del av vår tillvaro. Många av oss behöver träna på att göra ämnet pratbart och behovet av erfarenhetsutbyte är stort. Våra erfarenheter är att när vi vågar prata om känslor, svårigheter och möjligheter så upplevs det befriande och givande. För att bearbeta dina känslor är det viktigt att ta hjälp av dina nära och kära. Det positiva med att vara öppen är att du underlättar för andra att vara bra för dig. 

Min tankar och känslor påverkar …
  • Hur jag mår
  • Hur jag agerar
  • Hur jag är
  • Hur jag kommunicerar med andra
  • Hur jag fungerar socialt

… fundera på vad du kan göra för att positivt påverka dina känslor och tankar.

Kontakta Oss

Har du frågor så tveka inte att kontakta oss – vi lovar att försöka att svara så snart vi kan.

 

Prostatacancerförbundet

Barks väg 14
17073 SOLNA

08-655 44 30
kansli@prostatacancerforbundet.se