KUNSKAPSBANKEN

– länkar för att läsa mer

länkar

AVDELNINGAR

Även om allt hänger ihop så har vi delat upp informationen i tre delar:

FÖRBUNDSORGANISATIONER

Prostatacancerförbundet

Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 27 regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer. Vi driver även påverkansarbete för en bättre prostatacancervård och stödjer forskning och utveckling genom en egen fond – Prostatacancerfonden.

Hemsidan

Cancerfonden

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överleva. För att nå dit arbetar vi med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Hemsidan

Bröstcancerförbundet

Bröstcancerförbundet är Sveriges enda intresseorganisation som fokuserar enbart på bröstcancer – och som stödjer både forskning och medlemmar. För att nå vår vision om att ingen ska drabbas av bröstcancer, finansierar vi forskning, sprider kunskap kring prevention och driver opinionsbildning i bröstcancerfrågor.

Hemsidan

Blodcancerförbundet

Blodcancerförbundet finns till för dom som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, närstående och personal inom hematologi. Förbundet är en ideell rikstäckande patientorganisation som är medlemmar i de intressepolitiska paraplyorganisationerna Funktionsrätt Sverige och Nätverket mot cancer. Vi ser oss själva som de ”blodcancerberördas röst utåt” och arbetar aktivt, engagerat och långsiktigt för att bidra till en bättre vardag för landets blod- och blodcancerdrabbade. 

Hemsidan

Mun- & Halscancerförbundet

Mun- & Halscancerförbundet är ett handikappförbund för personer som drabbats av cancer i munhåla, svalg eller struphuvud. Det bildades ursprungligen som en intresseförening för laryngktomerade personer som fått struphuvudet med stämbanden bortopererade

Hemsidan

Gyncancer

Gynsam vill se en optimal sjukvård för alla kvinnor med gynekologisk cancer. Vi ser också som vår uppgift att föra ut kunskap och vara ett stöd för kvinnorna och deras anhöriga.

Hemsidan

Cancerföreningen PALEMA

PALEMA är till för dig som har drabbats av pankreas- (bukspottkörteln), lever/galla-, magsäck- eller matstrupcancer. PALEMA är även till för dig som är anhörig/närstående till en drabbad eller du som jobbar inom sjukvården eller du som bara vill vara stödmedlem.

Hemsidan

Ung cancer

Ung Cancer är en ideell medlemsorganisation som stöttar alla de unga vuxna som tvingas leva med eller nära cancer. Ung Cancer finns när marken skakar och allt förändras. Vi finns där, varje steg på vägen.

Hemsidan

Cancerkompisar

Vi vet hur tufft livet blir när någon du älskar är svårt sjuk. Rädslan, maktlösheten och frustrationen. Du ska inte behöva vara ensam om det här. Cancerkompisar hjälper dig att hitta en cancerkompis – någon som upplever eller har upplevt samma sak som du gör nu.

Hemsidan

Lungcancerföreningen

Lungcancerföreningen är en oberoende, ideell, förening för patienter, anhöriga, och yrkesverksamma. Tillsammans jobbar vi mot lungcancer.

Hemsidan

Carpa Net

Carpa NET är en förening som vänder sig till patienter med hormonproducerande tumörer t.ex. carcinoider, endokrina pankreastumörer, binjurebarkscancer etc. Föreningen är också öppen för berörda familjer och vänner, för människor som arbetar med vård av patienter, för forskningspersonal inom området eller andra som har intresse härav.

Hemsidan

Svenska Ödemförbundet

Svenska Ödemförbundet bildades 1999 och är idag ett rikstäckande förbund som arbetar på lokal, nationell och internationell nivå för att förbättra vården för patienter med kroniska ödem

Hemsidan

Svenska Hjärntumörföreningen

Svenska hjärntumörföreningen är till för alla oss som drabbats av en hjärntumör – direkt eller som närstående. Vi stödjer varandra akut och långsiktigt genom alla utmaningar som sjukdomen ställer oss inför.

Hemsidan

Melanomföreningen

Melanomföreningen är en nationell, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden patientförening som vänder sig till dig som på ett eller annat sätt drabbats av malignt melanom.

Hemsidan

Mag- och tarmförbundet

Mag- och tarmförbundet är till för personer med sjukdomar, skador och andra funktionsstörningar i mag-tarmkanalen samt deras närstående. Våra kärnvärden är kunskap, gemenskap och påverkan

Hemsidan

PATIENTFÖRENINGAR

Blekinge län

Prostatacancerföreningen Viktor
Kontaktperson: ordf Conny Nöbelin
Tel: 070-856 42 00
Hemsida: www.viktorblekinge.se
E-post: kontakt@viktorblekinge.se

 

Gotlands län

Gotlands Prostatacancerförening
Kontaktperson: ordf Ragnar Öberg
Tel: 0708-87 55 45
Hemsida: www.prostatacancerforbundet.se/gotland
E-post: ragnaroberg@telia.com

 

Jämtlands län

Jämtgubben
Kontaktperson: ordf Gunnar Ersbo
Tel: 070-512 65 41, 063-12 65 41
Kontakttelefon: 070-312 04 15
Hemsida: www.jamtgubben.nu
E-post: info@jamtgubben.nu

Kronobergs län

ProLiv Kronoberg
Kontaktperson: ordf Ronny Lindén
Tel: 070-652 02 24
Hemsida: www.prolivkronoberg.se
E-post: ronny.linden@gmail.com

 

Skåne län

ProLivskvalitet, Helsingborg
Kontaktperson: ordf Ingemar Engberg
Tel: 0708-19 72 33
Kansli: 042-12 28 07 (telefontid vardagar 10-14)
Hemsida: www.prolivskvalitet.se
E-post: prolivskvalitet@gmail.com

Prostatacancerföreningen Syd, Malmö/Lund
Kontaktperson: Leif Kristoffersson
Tel: 0702-868245
Hemsida: www.prostatacancerforbundet.se/syd
E-post: leif.janet@telia.com

ProVitae, Kristianstad
Kontaktperson: ordf Jan Frick
Tel: 044-24 31 66, 0708-29 33 60
Hemsida: www.provitae.se
E-post: jan.frick@provitae.se

 

 

Värmlands län

Prostatacancerföreningen Värmland
Kontaktperson: ordf Håkan Florin
Tel: 0730-64 14 66
Hemsida: www.pcfvärmland.se
E-post: bagarn7771@yahoo.com

 

 

 

Västmanlands län

Prostatacancerföreningen Arosgubben i Västerås med omnejd
Kontaktperson: ordf Claes-Henry Falck
Tel: 070-336 96 04
Hemsida: www.arosgubben.se
E-post: info@arosgubben.se

 

 

 

 

Dalarnas Län

ProLiv Dalarna
Kontaktperson: ordf Arne Ludvigsson
Tel: 073-370 69 10
Hemsida: www.prolivdalarna.se
E-post: prolivdalarna1@gmail.com

 

Gävleborgs län

Prostataföreningen Gävleborg
Kontaktperson: ordf Lars-Börje Hellberg
Tel: 0650-161 08, 070-373 71 88
Hemsida: www.prostataf-gavleborg.se
E-post: lars.borjehellberg@tele2.se

 

Jönköpings län

ProLiv Jönköping
Kontaktperson: ordf Lars-Ove Bengtsson
Tel: 070-676 30 14
Hemsida: www.prostatacancerforbundet.se/prolivjonkoping
E-post: larsove.bengtsson@gmail.com

Norrbottens län

Prostatacancerföreningen Norrsken i Norrbotten
Kontaktperson: ordf Jan Erik Nilsson
Tel: 070-688 90 85
Hemsida: www.pcfnorrsken.se
E-post: jen@bdtv.se

 

Stockholms län

ProLiv Stockholm
Kontaktperson: ordf Torsten Sundberg
Tel: 070-592 16 80
Kontakttelefon: 08-749 12 62
Hemsida: www.prolivstockholm.se
E-post: info@prolivstockholm.se

Prostatabröderna
Kontaktperson: Bertil Alkstrand
Tel: 073-938 60 13
Kontakttelefon: 08-556 95 580
Hemsida: www.prostatabroderna.se
E-post: info@prostatabroderna.se

 

 

Västerbottens län

Betula Prostatacancerförening, Umeå
Kontaktperson: ordf Thorbjörn Lindberg
Tel: 0934-550 50

Guldgubben, Skellefteå
Kontaktperson: ordf Leif Sundqvist
Tel: 070-270 63 80
Hemsida: www.guldgubben.se
E-post: leif_sundqvist@hotmail.com

Örebro län

T-Pro
Kontaktperson: ordf Miguel Bascuas
Tel: 0720-13 09 80
Hemsida: www.t-pro.se
E-post: mbas4144@gmail.com

 

Hallands län

CaPriN
Kontaktperson: ordf Bo Kjellström
Tel: 035-596 97, 0739-71 93 16
Hemsida: www.prostatacancerforbundet.se/caprin
E-post: bo.kjellstrom@hotmail.com

 

Kalmar län

ProClub Möre, Kalmar
Kontaktperson: ordf Rune Kjellén
Tel: 0480-699 96, 076-853 25 27
Hemsida: www.prostatacancerforbundet.se/kalmar
E-post: rune.kjellen@tele2.se

PCF Tjust, Västervik
Kontaktperson: ordf Rolf Rossander
Tel: 0766-31 31 33
Hemsida: www.protjust.se
E-post: info@protjust.se

 

Uppsala län

Prostatacancerföreningen i Uppsala län
Kontaktperson: ordf Bernt Åslund
Tel: 070-689 89 58
Hemsida: www.prostatacancerforbundet.se/uppsala
E-post: pcfuppsala@gmail.com

 

Västernorrlands län

Träpatronerna, Prostatacancerföreningen i Västernorrland
Kontaktperson: ordf Sture Henningsohn
Tel: 060-12 25 63, 070-315 19 50
Hemsida: www.trapatronerna.se
E-post: sture.henningsohn@telia.com

 

Södermanlands län

Näckrosbröderna, Patientföreningen mot prostatacancer i Sörmland
Kontaktperson: ordf Jan Cederhus
Tel: 0152-220 99, 070-552 49 01
Hemsida: www.prostatacancerforbundet.se/nackrosbroderna
E-post: cederhus@bahnhof.se

 

 

Västra Götalands län

ProLiv Väst
Kontaktperson: ordf Inge Nilsson
Tel: 070-588 28 18
Kontakttelefon: 0302-467 68
Kansli: 0732-31 40 10
Hemsida: www.proliv.com
E-post: kansli@proliv.com

Prostatacancerföreningen Skaraborg
Kontaktperson: ordf Håkan Peterson
Tel: 070-635 35 65
Hemsida: www.prostatacancerforbundet.se/skaraborg
E-post: pcfskaraborg@telia.com

 

Östergötlands län

PCF Öst, Patientföreningen mot prostatacancer i Östergötland
Kontaktperson: ordf Kjell Brissman
Tel: 070-569 08 66
Kontakttelefon: 013-10 15 71
Hemsida: www.pcfost.se
E-post: info@pcfost.se

 

 

 

 

 

OM PROSTATACANCER

Nationellt Vårdprogram

Här hittar du det gällande vårdprogrammet för prostatacancer, samt information om vad vårdprogrammet omfattar. Uppdatering av vårdprogrammet sker i regel en gång per år.

Hemsidan

Wikipedia

Prostatacancer innebär en cancerutveckling i prostatan, en körtel i de manliga könsorganen, och drabbar således endast män.De flesta prostatacancer växer långsamt, men vissa växer snabbare. Cancercellerna kan sprida sig från prostatan till andra delar av kroppen, framförallt ben och lymfkörtlar.

Hemsidan

Cancer.se

Robotassisterad titthålskirurgi används idag vid nära 85 procent av alla operationer för att ta bort prostatan, så kallade prostatektomier. Ändå saknar nästan hälften av kirurgerna tillräcklig erfarenhet för att anses kvalificerade att utföra ingreppet. Det leder till onödiga följdproblem för patienten.

Hemsidan

Vårdguiden

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Ibland är sjukdomen ärftlig men för det mesta går det inte att säga vad den beror på. Risken för sjukdomen ökar med åldern.

Hemsidan

Tio frågor om prostatacancer

Män som utreds för prostatacancer ställs inför svåra dilemman. En ny stor studie, STHLM3, ska leda till säkrare diagnostik och behandlingsbeslut. Vi ställde tio frågor till Henrik Grönberg professor i cancerepidemiologi på institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, samt vetenskaplig chef för studien.

Hemsidan

Allomcancer.fi (Finland)

Prostatacancer uppkommer då prostatans celler börjar förändras och blir elakartade. I Finland är prostatacancer den vanligaste cancerformen bland män, och numera den vanligaste cancern i hela Finland. Knappt 5 000 män insjuknar i den varje år.

Hemsidan

Cancerfonden

Varje år upptäcks omkring 10 000 nya fall av prostatacancer. En tredjedel av all cancer hos män är prostatacancer, som därmed är mannens vanligaste cancerform. Prostatacancer drabbar framför allt äldre män. Hälften är över 70 år när de får diagnosen. Sjukdomen är ovanlig före 50-årsåldern och förekommer nästan aldrig före 40 års ålder.

Hemsidan

Behandling av prostatacancer varierar

Valet av behandling vid prostatacancer styrs av olika faktorer som patientens ålder, vilket stadium tumören befinner sig i och hur aggressiv den är. Om tumören inte har spridit sig utanför prostata kan sjukdomen botas med hjälp av kirurgi eller strålbehandling.

Hemsidan

Mustaschkampen

Varje dag, varje månad, varje år får tusentals män diagnosen prostatacancer. Det är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Mer pengar behövs i kampen mot prostatacancern till forskning för bättre diagnos- och behandlingsmetoder samt opinionsbildning.

Mustaschkampen behöver din hjälp! 

Hemsidan

ÖVRIGA LÄNKAR

Träna för livet

Ett exempel på gruppgymnastik från Prostatacancerföreningen i Östergötland

Hemsidan

Prostata FC

Prostata FC är en dansk fotbollsföreningen som spelar fotboll som träning

Hemsidan

Medelhavskost

Det också viktigt vad du stoppar i dig. Här rekommenderas det som kallas Medelhavskost.

 

Kontakta Oss

Har du frågor så tveka inte att kontakta oss – vi lovar att försöka att svara så snart vi kan.

 

Prostatacancerförbundet

Barks väg 14
17073 SOLNA

08-655 44 30
kansli@prostatacancerforbundet.se